Drag ett vanligt betalkort för att öppna dörren
Drag ett vanligt betalkort för att öppna dörren.

Välj varor
Välj varor.

Placera kasse på betalstationen
Placera alla varor i en kasse och ställ på betalstationen.
(Datorn känner vad som finns i kassen med hjälp av RFID taggar)

Tryck på Betala
Tryck på "Betala".

Sätt i kort och tryck din PIN-kod
Sätt i kort och tryck din PIN-kod.

Tag kvitto, dörren öppnas automatiskt
Tag kvitto, dörren öppnas automatiskt.
ESCS Effective Shop Charge Systems AB  | info@escs.se